Disclaimer & Copyright


Algemeen


Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite, als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid


Netic Solutions B.V. stelt gegevens op deze Internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel Netic Solutions met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. Netic Solutions aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten


Het auteursrecht op deze website berust bij Netic Solutions of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Netic Solutions. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Netic Solutions. Andere beeldmerken en namen die op deze site worden gebruikt of genoemd zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.