Diensten – Realisatie

In de advies- en ontwerpfase maakt Netic Solutions een gedegen plan van aanpak voor de realisatiefase. Hierdoor kunnen wij u een korte implementatietijd van slechts enkele dagen garanderen. Voor de realisatie spreken we een heldere en haalbare planning met u af.

Wij kunnen het volledige implementatietraject voor onze rekening nemen, beginnend bij de inrichting van de infrastructuur tot het migreren en reorganiseren van uw systemen op de virtuele servers. Zeker wanneer uw ICT-afdeling onvoldoende capaciteit heeft of wanneer u geen fulltime ICT-specialist in dienst heeft, is dit een ideale oplossing. U houdt alles in één hand, wij nemen u alle zorgen uit handen. Beschikt u wel over een eigen ICT-afdeling dan leggen wij in het plan van aanpak helder de rollen en taken van alle betrokkenen vast.

Bij de realisatie rusten we uw virtuele ICT-omgeving uit met monitoringinstrumenten, zodat we na de implementatie support op afstand kunnen bieden.